להיות כאן ועכשיו זה לא מובן מאליו. לדעת שכל מה שקורה...