Posts filed under: שלבי לימוד

שלבי הלימוד – “לעזוב את המורה” (לא ממש)

כל אומנות ובמקרה שלנו "אומנות לחימה", היא אוצר פנימי שיש בכל אחד, שעליו לגלותו ולהוציאו לפועל. היסודות שקיבל התלמיד מהמורה הם כמו שורשים, אדמה טובה ודשן. כעת עליו לגדול, לפרוח ולהוציא פירות......

שלבי הלימוד – לנסות (לבדוק) את המורה

זכור לי שבאחד האימונים בדוג'ו, בסוף האימון, כל התלמידים יושבים סיזה (צורת ישיבה יפנית) והדאי סנסיי (המורה הישיש בגיל 90) של הדוג'ו פתח ואמר:.......

שלבי הלימוד – התבטלות למורה

אחד היסודות החשובים שקיבלתי ממורי לקנדו ביפן היה - איך ללמד. אנסה בע"ה לתמצת את הוראתו: ישנם שלושה שלבים בלימוד אומנות לחימה (וזה נכון לכל אומנות אחרת)......