fbpx

הניגון שבתנועה

ניגון הוא אוסף של צלילים בודדים שנשמעים בהרמוניה המשתנה לפי המקום ולפי הזמן.

כאשר הצלילים לא מתאספים אלא כל אחד הוא בודד ומנותק אין הרמוניה אלא צרמוניה.

כאשר מתרגלים את תנועת הטאי צ'י אחת המטרות היא לחבר ולאחד את כל חלקי הגוף ליחידה אחת בצורות המשתנות לפי הצורך.

ככל שהמתרגל חש באחדות גופו זהו מעין ניגון פנימי המביא לתחושת שמחה המבריאה את הגוף והנפש.

מענין לשים לב שכאשר מישהו מיומן מתרגל טאי צ'י,לא רק הוא חש באותו ניגון אלא גם מי שרואה,והתוצאה היא שההשפעה מוקרנת החוצה ועושה טוב לסביבה.

אז נמשיך ב"ה ללמוד ולתרגל ברוח זו של יצירת ניגון פנימי ונעשה טוב לסביבה.

תרגול נעים!

בנימין.