fbpx

רוגע

בתום אימון מוצלח בטאי צ'י שאלתי את עצמי מה הדבר שגורם לי להרגשה כל כך טובה.
מצאתי שיש כאן נקודה למחשבה.

נראה לי שהסיבה לכך שאנו חשים לא מאוזנים ,לא במקום,לא שמחים ולא מסופקים היא
שבד"כ אין אנו נמצאים ברגע. או שאנו בעבר או שאנו בעתיד אבל לא כאן ועכשיו.
איני אומר שלא צריך לחשוב ולתכנן את העתיד,או ללמוד ממקרי העבר. כמובן שצריך;
אך ללא נקודת מרכז יכול מאד להיות שנתעה בדרך.

מעניין, שבשפה העברית,הביטוי "רגוע" מכיל את הרעיון של כאן ועכשיו.
רגע הוא פרק הזמן הקצר ביותר שיש.
"רגוע"- משמעותו היא שקט בנקודת הזמן הקצרה. להיות רגוע- להיות ברגע.
ניקח את הרעיון הזה וניישם אותו בשלושת הקומות שיש באדם:

1. הקומה התחתונה-קומת הגוף.
2. הקומה האמצעית-קומת הנפש.
3. הקומה העליונה-קומת הרוח.

נרגיע את שלושת הקומות:

את הקומה התחתונה נשחרר מכל מתח מיותר ונרגיש את איברי הגוף.
בקומת הנפש נשחרר את הרגשת הלב, את הדאגות, המתחים והכעסים ע"י מחשבה חיובית.
את קומת הרוח- ע"י נשימה מלאה ובריאה, הממלאת את כל הקומות.
ולבסוף,פשוט נגיד תודה למי שנתן וממשיך לתת לי את כל המתנות האלה בכל רגע,
אז נחוש את האושר,את האישור למה שאנו ומי שאנו
ומכאן תפרוץ שמחה אמיתית שתעצים את חיותנו.
ממליץ בשמחה!
בנימין